banner1

FP a distància

Determinats cicles formatius de formació professional s’imparteixen en el règim d’educació a distància. Aquest tipus d’ensenyament es basa en combinar la realització d’activitats mitjançant una plataforma online i la realització de certes pràctiques i exàmens finals presencials.

Oferta formativa al nostre centre

Farmàcia i Parafarmàcia

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (LOE)

Més informació

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.

Calendari de matrícula

El tràmit telemàtic s’obrirà del 1 al 15 de setembre de 2020.

Calendari del procés d’admissió

Calendari d’exàmens

Resolució del procediment d’admissió

Plataforma d’ensenyament a distància

Llista preferent de FP a distància

Sol·licitud de matrícula

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X