banner1

FP Virtual

Determinats cicles formatius de formació professional s’imparteixen en el règim d’educació a distància. Aquest tipus d’ensenyament es basa en combinar la realització d’activitats mitjançant una plataforma online i la realització de certes pràctiques i exàmens finals presencials.

Oferta formativa al nostre centre

Farmàcia i Parafarmàcia

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (LOE)

Plataforma d’ensenyament a distància

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X