banner1

Certificacions professionals SOIB

Les sol·licituds s’han de lliurar a la consergeria de l’entrada del CIFP correctament emplenades de 9:00h a 21:00h

Full de sol·licitud de l’acció formativa que cal presentar a la secretaria del centre si esteu interessats:

Les certificacions professionals a realitzar el proper curs acadèmic són:

Docència de la formació professional per a l’ocupació

Confecció i publicació de pàgines Web

Consultes i sol·licitud d’informació

certificatprofessionalitat@cifpfbmoll.eu

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X