banner1

Certificacions professionals SOIB

Full de sol·licitud de l’acció formativa que cal presentar a la secretaria del centre si esteu interessats:

Les certificacions professionals a realitzar el proper curs acadèmic són:

Docència de la formació professional per a l’ocupació

Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web

Consultes i sol·licitud d’informació

certificatprofessionalitat@cifpfbmoll.eu

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X