banner1 banner1

Proves lliures

Proves lliures 2022

Inscripció

INSCRIPCIÓ A LES PROVES LLIURES:
Podeu consultar la informació de les Proves lliures 2022 al següent enllaç
http://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2022/
Resolució de la convocatòria de Proves lliures 2022
Model de sol·licitud: Català / Castellà

No es podran matricular de més de 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.
Del cicle de grau superior d’Estètica integral i benestar, només es fan proves lliures dels mòduls de 2n curs.
Del cicle de grau mitjà d’Emergències i protecció civil, no es fan proves lliures de cap mòdul.

No es poden sol·licitar convalidacions ni exempcions de mòduls a les proves per a l’obtenció directa d’un títol (proves lliures).

Les sol·licituds, emplenades i signades, s’han d’enviar preferentment per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu juntament amb la següent documentació:
– còpia del DNI per les dues cares
– certificat per acreditar el requisit d’accés al cicle formatiu
– document d’ingrés 046 per acreditar el pagament de la taxa corresponent
– document per acreditar l’exempció total o parcial del pagament de la taxa

Si es vol presentar de forma presencial s’ha de demanar cita prèvia al 971 27 81 50

Calendari

Termini d’inscripció: del 3 a l’11 de març de 2022
Calendari Proves lliures 2022

Calendari i relació d’estris necessaris, per especialitat

Informació proves lliures

En el següent enllaç podeu consultar la informació de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Informació proves lliures

Llista definitiva de persones inscrites a les proves lliures

Llista definitiva de persones inscrites a les proves lliures

  • Les llistes estan ordenades per cicles i sense el nom, surten els números 4,5,6 i 7 del DNI o NIE. S’indica els mòduls que estan reservats i mòduls no reservats.

Tutoria presencial

Totes les persones inscrites a les proves lliures 2022 interessades a rebre informació presencial han de concertar cita amb el centre educatiu, enviant un correu electrònic a l’adreça oficial del centre (cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu) o contactant telefònicament amb la consergeria/secretaria del centre. 

Les tutories presencials seran els dies 29 de març i 26 d’abril a les 14:30 hores.

Resultats de les proves

En el següent enllaç podeu consultar els resultats de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Resultats proves lliures

Reclamacions de les notes provisionals

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X