banner1 banner1

Proves lliures

Proves lliures 2021

Inscripció

INSCRIPCIÓ A LES PROVES LLIURES: del 3 al 12 de març

Més informació: http://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2021/

Calendari

En el BOIB de 16 de febrer s’ha publicat la de maig s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 10 de febrer de 2021 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

No es podran matricular de més de 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.

Calendari i relació d’estris necessaris, per especialitat

Atenció! Canvi d’aules per les proves de FOL, RET i EIE de tots els cicles formatius. Al següent document s’indiquen les aules i hores dels exàmens per a tots el cicles formatius:

Informació proves lliures

En el següent enllaç podeu consultar la informació de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Informació proves lliures

Calendari de les proves lliures

Calendari

Les proves lliures que es convoquen mitjançant aquesta Resolució s’han de dur a terme dins el període comprès entre el dia 3 de maig i el dia 28 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Llista definitiva de persones inscrites a les proves lliures

Tutoria presencial

Les persones que es presenten a les proves lliures poden venir al nostre centre per una tutoria presencial, per demanar dubtes, els dies 30 de març i 20 d’abril de 2021 a les 14:05.

Els interessats han de demanar cita al correu del centre: cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu.

Degut a la situació pel COVID-19, no s’atendrà a ningú que no tengui confirmada la cita.

Resultats de les proves

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X