banner1

Proves lliures

Proves lliures 2020

Inscripció

INSCRIPCIÓ A LES PROVES LLIURES: del 4 al 13 de març

Més informació: http://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocatoria_2020/

Calendari

En el BOIB de 12 de maig s’ha publicat la Resolució de modificació de la convocatòria de proves lliures de FP a causa del COVID-19.

Per a més informació podeu consultar la resolució i el nou calendari.

Informació proves lliures

En el següent enllaç podeu consultar la informació de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Informació proves lliures

Calendari definitiu de les proves lliures i estris necessaris

D’acord amb la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020 per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització, el 21 de maig de 2020 es publica a la pàgina web del CIFP Francesc de Borja Moll si les proves lliures de cadascú dels mòduls es realitzaran de manera presencial, en línia o a distància.

Modalitat de les proves lliures:

Per això, i degut a les circumstàncies derivades del COVID 19, i d’acord amb l’article 5 de la Resolució, podeu desistir de la vostra sol·licitud d’inscripció a les proves enviant un correu electrònic a l’adreça cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu entre el 22 i el 26 de maig amb la sol·licitud de desistiment que s’adjunta emplenada i signada, adjuntant una còpia escanejada del document oficial d’identitat.
A continuació podeu trobar la Resolució esmentada i la sol·licitud de desistiment:

Llistes definitives

Qualificacions proves lliures

En el següent enllaç podreu consultar les qualificacions de les proves lliures, organitzades per departaments, cicles formatius i mòduls:

Qualificacions proves lliures
Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X