banner1

Equip directiu

Teresa Mestre Mut
Directora
directora@cifpfbmoll.eu
Isabel Mateu Arcos
Secretaria
secretaria@cifpfbmoll.eu
Elena Blesa Guerrero
Cap d’estudis de FP
capfp@cifpfbmoll.eumobilitat@cifpfbmoll.eu
Elisa Martínez Sampol
Cap d’estudis tarda
captarda@cifpfbmoll.eu
Mª Jose Rodríguez Buitrago
Cap d’estudis diurn
capdiurn@cifpfbmoll.eu
Beatriz Méndez Baiges
Cap d’estudis qualitat
capqualitat@cifpfbmoll.eu
Tomás Ribot Jiménez
Cap d'estudis adjunt
tribot@cifpfbmoll.eu
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X