banner1

Sol·licitud de títols

Títols de Grau Mitjà i Grau Superior

Es pot sol·licitar a partir de 5 dies desprès del lliurament de les qualificacions.

Documentació per presentar a la secretaria del centre:

 • Sol.licitud títol
 • Fotocòpia DNI / NIE
 • Fotocopia, si escau, del títol de família nombrosa
 • Taxes pagades (via telemàtica)

Pagament de la taxa per l’expedició del títol (triar una):

Exempcions (la condició s’ha d’acreditar documentalment):

 • Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica
 • Família nombrosa i monoparental de categoria especial
 • Persones amb discapacitat igual o superior a 33%
 • Reexpedició de títol per rectificació de la menció del sexe en el registre civil
 • Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills
 • Víctimes de violència de gènere i fills
 • Persones privades de llibertat

Títols que depenen del Ministeri d’Educació

Per a títols de tècnic auxiliar (antics FP1 o FP de primer grau i mòduls professionals de nivell 2)

Per a títols de tècnic especialista (antics FP2 o FP de segon grau i mòduls professionals de nivell 3)

Documentació per sol·licitar el títol:

TAXES 2019

 • FP1: 21,51 €
 • FP2: 52.78 €
 • FP1 (família nombrosa): 10,76 €
 • FP2 (família nombrosa): 26.39 €
 • Duplicat títol FP1: 2,48 €
 • Duplicat títol FP1 (família nombrosa): 1,24 €
 • Duplicat títol FP2: 4,75 €
 • Duplicat títol FP2 (família nombrosa): 2,38 €

Exempcions:

 • Família nombrosa especial
 • Persones amb discapacitat igual o superior a 33%
 • Reexpedicií títol per menció del sexe
 • Víctimes d’actes terroristes, cónjuge i fills
 • Víctimes de violència de gènere i fills
Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X