banner1

Sol·licitud de títols

Títols de Grau Mitjà i Grau Superior

Documentació per presentar a la secretaria del centre:

 1. Sol·licitud títol 
 2. Fotocòpia DNI / NIE
 3. Fotocopia, si escau, del títol de família nombrosa
 4. Taxes pagades (via telemàtica)

PAGAMENT  DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL (triar una)

Grau Mitjà

 • Taxa Normal 27,02 € (enllaç)
 • Taxa família nombrosa de categoria general  13,52 € (enllaç)
 • Taxa per reexpedició de qualsevol títol o diploma  17,05 € (enllaç)
 • Taxa per reexpedició de qualsevol títol de família nombrosa i monoparental de categoria general 8,53 € (enllaç)

Grau Superior

 • Taxa Normal 66,34 € (enllaç)
 • Taxa família nombrosa de categoria general  33,17 € (enllaç)
 • Taxa per reexpedició de qualsevol títol o diploma  17,05 € (enllaç)
 • Taxa per reexpedició de qualsevol títol de família nombrosa i monoparental de categoria general 8,53 € (enllaç)

EXEMPCIONS (la condició s’ha d’acreditar documentalment):

 • Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica
 • Família nombrosa i monoparental de categoria especial
 • Persones amb discapacitat igual o superior a 33%
 • Reexpedició de títol per rectificació de la menció del sexe en el registre civil
 • Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills
 • Víctimes de violència de gènere i fills
 • Persones privades de llibertat

Títols que depenen del Ministeri d’Educació

Per a títols de tècnic auxiliar (antics FP1 o FP de primer grau i mòduls professionals de nivell 2)

Per a títols de tècnic especialista (antics FP2 o FP de segon grau i mòduls professionals de nivell 3)

TAXES 2021

 • FP1: 21,73 €
 • FP2: 53,31 €
 • FP1 (família nombrosa): 10,87 €
 • FP2 (família nombrosa): 26,66 €
 • Duplicat títol FP1: 2,50 €
 • Duplicat títol FP1 (família nombrosa): 1,25 €
 • Duplicat títol FP2: 4,80 €
 • Duplicat títol FP2 (família nombrosa): 2,40€

Exempcions (la condició s’ha d’acreditar documentalment):

 • Família nombrosa especial
 • Persones amb discapacitat igual o superior a 33%
 • Reexpedició títol per menció del sexe
 • Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills
 • Víctimes de violència de gènere i fills
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X