banner1

Història

ies009

A l’any 1979, es va crear el Centre Nacional de Formació Professional de Palma de Mallorca, mitjançant el REial Decret 2037/1979. Posteriorment, es va posar en funcionament el Centre Nacional de Formació Professional de Primer i Segon Grau de Palma de Mallorca en un centre de nova construcció, situat a la parcel·la 14 del polígon de Llevant, i s’hi varen implantar les professions d’Administrativa i Secretaria, de les famílies professional d’administració i comercial; la professió de Clínica, de la família professional sanitaria; les professions de Perruqueria i Estètica, de la família professional de perruqueria i estètica, i les professions d’Impressió i Composició, de la família professional d’arts gràfiques, pertanyents totes a la formació professional de primer grau. Pel que fa a la formació professional de segon grau, s’hi varen implantar les professions d’Administrativa, Secretaria i Informàtica de Gestió, de la familia professional d’administració i comercial.

A l’any 1982 es va autoritzar canviar la denominació per la d’Institut de Formació Professional Francesc de Borja Moll.

Els darrers anys, l’oferta educativa actual d’aquest Institut inclou les famílies professionals següents: informàtica i comunicacions (IFC), imatge personal (IMP), sanitat (SAN), comerç i màrqueting (COM), i seguretat i medi ambient (SEA).

A l’actualitat, en data 10 d’abril de 2019, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat va emetre un informe favorable a la transformació de l’IES Francesc de Borja Moll en un centre integrat de formació professional (CIFP Francesc de Borja Moll).

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X