banner1

Impresos

Documents generals

Sol·licitud renúncia convocatòria extraordinària 

 • Ensenyaments presencials: 1r curs: 13 i 14 de juny de 2024; 2n curs: fins dia 31 de maig de 2024.
 • Ensenyaments virtuals: fins dia 31 de maig de 2024.

Impresos FCT

Els alumnes venen obligats a realitzar la FCT en el període ordinari establert a la resolució del Conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 (BOIB núm. 095 de 24/06/2010).

L’accés al mòdul implica haver aprovat tots els mòduls professionals (exceptuant el mòdul professional de Projecte als cicles formatius de grau superior).

Existeixen certes circumstàncies personals dels alumnes que poden modificar la realització de la FCT en el període ordinari, i són:

 • Exempció. Sol·licitar-la 30 dies naturals abans de la sessió d’avaluació on es decideix l’accés o no a la FCT.
 • Ajornament. S’ha de sol·licitar un mes abans de l’inici de la FCT o abans del 18 de juny pels cicles on l’inici del període ordinari de FCT sigui el mes de setembre.
 • Renúncia. S’ha de sol·licitar un mes abans de l’inici de la FCT o abans del 18 de juny pels cicles on l’inici del període ordinari de FCT sigui el mes de setembre.
  • La concessió de renúncia significa perdre el dret a l’avaluació a aquest mòdul dins el curs acadèmic.
  • No implica la pèrdua de convocatòria.
  • Instància per fer la sol·licitud.
 • Suspensió. S’ha de sol·licitar per part de l’alumne o d’ofici per la Direcció a proposta del tutor/a i/o del Cap d’Estudis Adjunt d’FP.

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X