banner1

EINTRADE

EINTRADE es una aplicació informàtica que empren els alumnes del Grau Superior de Comerç Internacional.

Què es pot fer amb EINTRADE?

Introduir i guardar dades i documents de cada operació comercial, que poden ser consultats per 3 usuaris de l’empresa de forma col·laborativa.

Crear automàticament la factura proforma i guardar les dades de la negociació amb el client.

Crear documents internacionals ràpidament com el despatx de duanes en origen i destinació i per al client final, en format paper o electrònic.

Gestionar la documentació per al transportista internacional, i emetre ordres de càrrega de forma àgil i sense errors, que agilitza tota l’operació logística.

Tots els documents es poden modificar des de les plantilles de document i es guarda la última versió, de manera que sempre està actualitzat i per a tots els membres de l’equip.

Traçabilitat de tota l’operació internacional, seguiment, recerques d’expedients guardats i alertes de tasques pendents, de data límit d’enviament, presentació de documents, per a crèdits documentaris, per exemple.

Control i supervisió del circuit de cobrament: s’obtenen informes financers, operacions per facturar, facturades, acceptades pel banc, classificades per divisa, etc.

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X