banner1

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de tarda i a distància

Títol que s’obté

Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia

Competències professionals

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut, i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Àmbit professional i de treball

Es desenvolupa l’activitat professional en establiments de venda de productes farmacèutics, parafarmacèutics i, en general, de productes relacionats amb la salut humana o animal, així com amb la cosmètica, la fitoteràpia i d’altres. També pot exercir la seva activitat en petits laboratoris d’elaboració de productes farmacèutics i afins.

Sortides professionals

  • Tècnic en farmàcia
  • Tècnic/a auxiliar en farmàcia
  • Tècnic en emmagatzematge de medicaments
  • Tècnic en farmàcia hospitalària
  • Tècnic en establiments de parafarmàcia

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Anatomofisiologia i patologia bàsiques (Mòdul de suport) 140
Disposició i venda de productes 90
Oficina de farmàcia 160
Dispensació de productes farmacèutics (Mòdul de suport) 235
Operacions bàsiques de laboratori 235
Digitalització aplicada als sectors productius 30
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 90
SEGON CURS
Primers auxilis 70
Dispensació de productes parafarmacèutics 260
Formulació magistral (Mòdul de suport) 160
Promoció de la salut 190
Anglès professional 120
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 30
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 60
Projecte intermodular 50
Mòdul optatiu 80

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat integrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X