banner1

CFGS Estètica Integral i Benestar (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de matí.

En el curs 2024-25 s’ofereix el primer curs d’aquests estudis.
Aquests estudis s’ofereixen en alternança. Un any s’ofereix el primer curs i un altre s’ofereix 2n curs.

Títol que s’obté

Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar

Competències professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de cures de la imatge personal, en el subsector de cures estètiques, en petites i mitges empreses, majoritàriament privades, a les àrees de tractaments estètics integrals, estètica hidrotermal, microimplantació de pigments, depilació avançada, massatge estètic i drenatge, i assessorament en tractaments i productes cosmètics.
Es tracta de professionals per compte propi que treballen gestionant la seva pròpia empresa o que treballen per compte d’altre, exercint la seva activitat professional com a empleats o caps d’àrea o departament.

Àmbit professional i de treball

 • Analitzar la viabilitat de la implantació de nous serveis, avaluant els mitjans materials i personals per al seu desenvolupament en l’empresa.
 • Dissenyar protocols estètics i documents de consentiment informat, utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Gestionar la logística i l’emmagatzematge, aprovisionant amb el material necessari per assegurar el bon funcionament de tots els serveis que ofereix l’empresa d’estètica.
 • Determinar i supervisar el treball de cada professional a càrrec seu, coordinant i programant les activitats.
 • Dissenyar la proposta estètica personalitzada, analitzant les dades obtingudes de l’anàlisi professional, les demandes del client i els possibles informes d’altres professionals.
 • Realitzar processos d’hidroteràpia, aplicant tècniques específiques i complementàries en balnearis o spas i utilitzant cosmètics termals.
 • Aplicar massatges i drenatges limfàtics estètics, seleccionant tècniques i procediments.
 • Realitzar maquillatges correctius per microimplantació de pigments, personalitzant i adaptant-los a les necessitats de cada client.
 • Supervisar i desenvolupar processos d’eliminació temporal i definitiva del borrissol, seguint les especificacions establertes.
 • Supervisar i desenvolupar tècniques electroestètiques i bronzejat per radiació ultraviolada, complint les especificacions marcades en la legislació vigent.
 • Assessorar el client, informant dels efectes dels tractaments i cosmètics, la seva relació amb la fisiologia cutània, els hàbits de vida saludables i les precaucions que cal seguir abans, durant i després de la seva aplicació.
 • Realitzar la promoció i comercialització de productes i serveis en l’àmbit d’una empresa d’imatge personal.
 • Integrar i realitzar els serveis estètics, coordinant l’aplicació de diferents tècniques cosmetològiques, electroestètiques i manuals.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.

Sortides professionals

 • Esteticista
 • Director tècnic en empreses estètiques i àrees d’imatge personal, de spas i balnearis.
 • Tècnic en tractaments estètics integrals.
 • Especialista en tècniques hidroestètiques.
 • Tècnic en micropigmentació.
 • Tècnic en depilació mecànica i avançada.
 • Tècnic en aparatologia estètica.
 • Especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada.
 • Tècnic en massatges estètics.
 • Tècnic en drenatge limfàtic estètic.
 • Treballador qualificat en centres de medicina i cirurgia estètica.
 • Tècnic comercial.
 • Assessor estètic i cosmètic.
 • Formador tècnic en estètica.

Material necessari i requisits dels alumnes

CFGS Estètica i Benestar Equip personal alumne 2024-25

Mòduls

Durada total: 2000 h repartides en dos cursos acadèmics.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Aparatologia estètica 125
Massatge estètic 185+90
Micropigmentació 105
Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal (Mòdul de suport) 105
Dermoestètica 105
Cosmètica aplicada a estètica i benestar 155
Formació i orientació laboral 90
Segon curs
Estètica hidrotermal 125
Depilació avançada 125
Drenatge estètic i tècniques per pressió 115+40
Tractaments estètics integrals 135
Empresa i iniciativa emprenedora 60
Projecte d’estètica integral i benestar 40
Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

El títol de tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X