banner1

CFGS Dietètica (LOGSE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de tarda

Títol que s’obté

Tècnic Superior en Dietètica

Competències professionals

Elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzant els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats funcionals, a més de programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població sota la supervisió corresponent.

Àmbit professional i de treball

 • Atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut o consultes d’atenció primària.
 • Unitats de suport: salut mental, pediatria, higiene bucodental i geriàtrica.
 • Salut pública: servei d’higiene dels aliments.
 • Serveis generals hospitalaris: unitats o seveis de dietètica i nutrició.
 • Serveis de restauració: cuines d’hospitals.
 • Empreses de serveis de menjar.
 • Restaurants i hotels.
 • Menjadors col·lectius de residències generals i geriàtriques, llars d’infants, menjadors escolars o dèmpreses.
 • Industria alimentària: departaments de disseny d’aliments preparats i precuinats.
 • Departament de promoció de productes alimentaris.
 • Control i formació de manipuladors d’aliments

Sortides professionals

 • Dietista
 • Tècnic en dietètica i nutrició
 • Responsable d’alimentació en empreses servei de menjars
 • Tècnic en higiene dels aliments
 • Consultor en alimentació
 • Educador sanitari.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Alimentació equilibrada 320
Control alimentari 190
Fisiopatologia 225
RET 65
FOL 65
OGD 95
SEGON CURS
Microbiologia 240
Educació sanitària 160
Dietoteràpia 240
Formació en Centres de Treball 400

Accés a altres estudis

El títol de tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X