banner1

CFGS Comerç Internacional (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de tarda

Títol que s’obté

Tècnic Superior en Comerç Internacional.

Competències professionals

 • Gestionar plans d’actuació relacionats amb operacions de compravenda, emmagatzematge, distribució i finançament a l’àmbit internacional, d’acord amb objectius i procediments establerts.
 • Aquest tècnic actuarà, en tot cas, sota la supervisió general de llicenciats i/o diplomats.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment en el sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats de comerç internacional.

Sortides professionals

 • Tècnic en comerç exterior
 • Tècnic d’operacions exteriors (banca)
 • Tècnic en logística
 • Tècnic en administració de comerç internacional
 • Tècnic en transport internacional
 • Tècnic en compres
 • Tècnic en vendes
 • Tècnic en màrqueting internacional
 • Tècnic en emmagatzematge de productes.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Formació i orientació laboral 90
Anglès 130
Transport internacional de mercaderies 170
Gestió econòmica i financera de l’empresa 170
Gestió administrativa del comerç internacional 275
Logística d’emmagatzematge 130
SEGON CURS
Comerç digital internacional 55
Negociació internacional 85
Màrqueting internacional 140
Sistemes d’informació de mercats 80
Finançament internacional 120
Mitjans de pagament internacional 120
Projecte de comerç internacional 40
Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

El títol de tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X