banner1 banner1

CFGS Comerç Internacional (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de tarda

Títol que s’obté

Tècnic superior en comerç internacional.

Competències professionals

 • Gestionar plans d’actuació relacionats amb operacions de compravenda, emmagatzematge, distribució i finançament a l’àmbit internacional, d’acord amb objectius i procediments establerts.
 • Aquest tècnic actuarà, en tot cas, sota la supervisió general de llicenciats i/o diplomats.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment en el sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats de comerç internacional.

Sortides professionals

 • Tècnic en comerç exterior
 • Tècnic d’operacions exteriors (banca)
 • Tècnic en logística
 • Tècnic en administració de comerç internacional
 • Tècnic en transport internacional
 • Tècnic en compres
 • Tècnic en vendes
 • Tècnic en màrqueting internacional
 • Tècnic en emmagatzematge de productes.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL HORES IDIOMA
PRIMER CURS
Formació i orientació laboral 90 Català
Anglès 130 Anglès
Transport internacional de mercaderies 170 Castellà
Gestió econòmica i financera de l’empresa 170 Castellà
Gestió administrativa del comerç internacional 310 Anglès
Logística d’emmagatzematge 130 Castellà
SEGON CURS
Comerç digital internacional 55 Català
Negociació internacional 85 Català
Màrqueting internacional 140 Català
Sistemes d’informació de mercats 80 Castellà
Financiació internacional 120 Castellà
Mitjans de pagament internacional 120 Anglès
Projecte de comerç internacional 40 Castellà
Formació en centres de treball 400

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X