banner1

CFGS Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de tarda

Títol que s’obté

Tècnic Superior en Assessoria d’imatge personal i corporativa

Competències professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses del sector serveis que es dediquen a l’assessoria d’imatge personal, corporativa i pública, o s’integren en equips multidisciplinars de qualsevol empresa en departaments de comunicació o màrqueting. També, por exercir la seva activitat en establiments dedicats a la venta de vestuari, complements i cosmètics, on desenvolupa tasques en les àrees funcionals de disseny d’una nova imatge personal, pública, corporativa i en l’organització i prestació de serveis.

Àmbit professional i de treball

 • Dirigir i gestionar les activitats, organitzant els recursos materials, personals i tècnics.
 • Analitzar els canvis en la moda, adaptant les tendències del mercat a les expectatives i necessitats dels clients.
 • Gestionar la documentació, emprant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Identificar les necessitats del client, analitzant les seves característiques i requeriments.
 • Entrenar al client en habilitats de comunicació, elaborant un pla per a l’adquisició de noves tècniques comunicatives.
 • Assessorar en l’organització d’actes protocol·laris i esdeveniments, elaborant un projecte i coordinant les activitats.
 • Assessorar a les empreses per a la creació d’una imatge corporativa, interpretant les sol·licituds.
 • Elaborar projectes de canvi d’imatge, controlant la qualitat i la documentació relacionada.
 • Assessorar i entrenar al client en maquillatge, perruqueria i estètica, atenent als requeriments.
 • Comercialitzar productes i serveis d’imatge personal, emprant tècniques de màrqueting.
 • Realitzar canvis d’estil mitjançant el vestuari, assessorant sobre la indumentària i complements.
 • Guiar en la compra des vestuari, complements i cosmètics, calibrant les necessitats del client per a cobrir les seves expectatives.

Sortides professionals

 • Tècnic/a de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades
 • Expert/a en etiqueta i usos socials
 • Assessor/a d’estilisme en el vestir
 • Assistent/a tècnica d’imatge política, cultural i artística
 • Assessor/a en comerços de vestuari i complements
 • Assessor/a d’imatge corporativa
 • Tècnic/a especialista en gabinets de relacions públiques
 • Tècnic/a especialista en imatge en departament de màrqueting
 • Director/a de gabinet d’assessoria d’imatge
 • Consultor/a de protocol i organització d’actes i esdeveniments
 • Assessor/a en la compra de vestuari, complements, regals i cosmètics
 • Assistent personal en la cura de l’imatge
 • Organitzador/a de bodes
 • Assessor/a de premsa especialitzada en imatge personal.

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Assessoria cosmètica 130
Disseny d’imatge integral 130
Estilisme en vestuari i complements 200
Assessoria en perruqueria 160
Assessoria estètica 160
Digitalització aplicada als sectors productius 30
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 90
Horari reservat per al mòdul en anglès 70
SEGON CURS
Protocol i organització d’esdeveniments 130
Usos socials 80
Habilitats comunicatives 110
Imatge corporativa 90
Direcció i comercialització 130
Empresa i iniciativa emprenedora 60
Projecte d’Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa 40
Formació en Centres de Treball 400

Accés a altres estudis

El títol de tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X