banner1

CFGS Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de matí

Títol que s’obté

Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

Competències professionals

Processar mostres histológicas i citològiques, seleccionar i fer l’aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necropsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o metge-legal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d’optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent.

Àmbit professional i de treball

El Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic exerceix la seva activitat en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, tant en atenció primària com en especialitzada, així com en centres de recerca. Fa el seu treball sota la supervisió del facultatiu corresponent.
La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l’Administració sanitària estatal.

Sortides professionals

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

  • Tècnic/a superior en anatomia patològica i citologia.
  • Tècnic/a especialista en anatomia patològica i citologia.
  • Citotécnico.
  • Ajudant de forensía.
  • Prosector/a de autòpsies clíniques i metge-legals.
  • Tanatopractor/a.
  • Col·laborador /a i assistent en biologia molecular.
  • Col·laborador/a i assistent de recerca

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Gestió de mostres biològiques 185
Tècniques generals de laboratori 175
Biologia molecular i citogenètica 260
Fisiopatologia general 190
Formació i orientació laboral 90
Empresa i iniciativa emprenedora 60
SEGON CURS
Necròpsies 60
Processament citològic i tisular 180
Citologia ginecològica 160
Citologia general 200
Formació en centres de treball 400
Projecte de laboratori clínic i biomèdic 40

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

  • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
  • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X