banner1

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de matí

Títol que s’obté

Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes

Competències professionals

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Àmbit professional i de treball

Empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, al muntatge i a la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Sortides professionals

  • Tècnic/a instal·lador mantenidor/a d’equips informàtics
  • Tècnic/a de suport informàtic
  • Tècnic/a de xarxes de dades
  • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics
  • Comercial de microinformàtica
  • Operador/a de teleassistència
  • Operador/a de sistemes

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Muntatge i manteniment d’equips 235
Sistemes operatius monoestació 155
Aplicacions ofimàtiques 235
Xarxes locals 235
Formació i orientació laboral 90
SEGON CURS
Seguretat informàtica 140
Serveis en xarxa 170
Aplicacions web 100
Empresa i iniciativa emprenedora 60
Sistemes operatius en xarxa (Mòdul de suport) 180
Formació en Centres de Treball 400

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat integrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X