banner1

CFGM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de matí

Títol que s’obté

Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar

Competències professionals

 • Atendre, emmagatzemar i distribuir el material de perruqueria, controlant el consum i l’estoc.
 • Atendre al client en totes les fases del procés, aplicant procediments establerts.
 • Comprovar l’estat del cabell, manejant instruments d’observació
 • Preparar i posar a punt el lloc de treball i instal·lacions, mantenint-lo en condicions òptimes per a la seva utilització.
 • Realitzar canvis de forma permanents en el cabell, seguin les especificacions establertes.
 • Tintar i decolorar el tall capil·lar seleccionant cosmètics, tècniques i procediments.
 • Canviar la longitud del cabell seleccionant eines, accessoris i útils segons les diferent tècniques i estils de tall.
 • Realitzar pentinats i recollits, amb o sense pròtesis, personalitzant-los i adaptant-los a les necessitats del client.
 • Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l’embelliment i cura de les mans, peus i ungles.
 • Realitzar tècniques de barberia i perruqueria masculina identificant les demandes i necessitats del client.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses d’imatge personal dedicades als processos de perruqueria d’ús social, on desenvolupa tasques de: préstec de serveis, comercialització, aprovisionament, qualitat, protecció de riscos. Per norma, actuen per compte llunyà, integrant-se en equips de treball amb persones dels seu mateix, inferior o superior nivell de qualificació.

Sortides professionals

 • Perruquer/a
 • Barber/a
 • Tècnic/a en coloracions capil·lars
 • Tècnic/a en canvis de forma del cabell
 • Tècnic/a en tall de cabell
 • Tècnic/a en manicura
 • Tècnic/a en pedicura
 • Tècnic/a o agent comercial d’empreses del sector
 • Recepcionista en empreses de perruqueria
 • Demostrador/a d’equips cosmètics i tècniques de perruqueria

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Pentinats i recollits 235
Canvis de forma permanent del cabell 130
Perruqueria i estilisme masculí 135
Cosmètica per a perruqueria 155
Anàlisi capil·lar 95
Estètica de mans i peus 120
Formació i rorientació laboral 90
SEGON CURS
Tècniques de tall de cabells 200
Coloració capil·lar 205
Imatge corporal i hàbits saludables 90
Màrqueting i venda a imatge personal 85
Empresa i iniciativa emprenedora 60
Formació en Centres de Treball 400

Material necessari i preu aproximat:

Aquí es pot consultar la llista del material necessari per tot el curs amb el preu aproximat total.

No s’ha de comprar abans, han d’esperar a l’inici de curs i el professorat indicarà que es va necessitant al llarg del curs.

Equip personal CFGM Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar. Curs 2021-22

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat integrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X