banner1

CFGM Activitats Comercials (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de matí

Títol que s’obté

Tècnic en Activitats comercials

Competències professionals

 • Realitzar projectes de viabilitat i posar en marxa petits negocis al detall, adquirint els recursos necessaris i complint les obligacions legals i administratives d’acord amb la normativa vigent.
 • Administrar i gestionar un petit establiment comercials, realitzant les activitats amb eficiència i rentabilitat, respectant la normativa vigent.
 • Realitzar la venta de productes i/o serveis mitjançant dels distints canals de comercialització.
 • Realitzar accions de comerç electrònic mantenint la pàgina web de l’empresa i els sistemes de comunicació socials mitjançant Internet per a complir els objectius del comerç electrònic de l’empresa definits en el pal de màrqueting digital.
 • Realitzar la gestió comercial i administrativa de l’establiment comercial emprant el hardware i software adequat per a automatitzar les tasques i treballs.
 • Executar les accions de màrqueting definides per a l’organització comercial en el pla de màrqueting identificant les necessitats dels productes i/o serveis dels clients, els factors per a establir els preus, els canals de distribució i les tècniques de comunicació establertes per la direcció comercial.
 • Executar els plans d’atenció al client, gestionant un sistemes d’informació per a mantindre el servei de qualitat que asseguri el nivell de satisfacció dels clients, consumidors o usuaris.
 • Gestionar en anglès les relacions amb els clients, usuaris o consumidors, realitzant el seguiment de les operacions per a assegurar el nivell del servei prestat.

Àmbit professional i de treball

 • Àrees de comercialització i d’emmagatzematge del sector de comerç i administració de la petita empresa
 • Pot exercir la seva activitat en petits establiments comercials, com a comerciant que estableix un negoci de tipus familiar i amb pocs treballadors
 • Pot treballar d’assalariat en les seccions comercials d’un establiment comercial mitjà o gran.

Sortides professionals

 • Venedor/a
 • Representant comercial
 • Promotor/a
 • Televenedor/a
 • Venta a distància
 • Teleoperador/a (Call-Center)
 • Informació/ Atenció al client
 • Caixer/a
 • Operador/a de contact-center
 • Administrador/a de continguts online
 • Comerciant de tenda
 • Gerent de petit comerç
 • Tècnic en gestió d’stocks i magatzem
 • Cap de magatzem
 • Responsable de recepció de mercaderies
 • Responsable d’expedició de mercaderies
 • Tècnic en logística de magatzems
 • Tècnic d’informació/atenció al client en empreses

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

MÒDUL HORES
PRIMER CURS
Màrqueting en l’activitat comercial 170
Gestió de compres 105
Dinamització del punt de venda 165
Processos de venda 165
Aplicacions informàtiques per al comerç 105
Anglès professional 160
Digitalització aplicada als sectors productius 30
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 30
SEGON CURS
Gestió d’un petit comerç 240
Tècniques de magatzem 160
Venda tècnica 160
Serveis d’atenció comercial 90
Comerç electrònic 140
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 30
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 60
Projecte intermodular 50
Mòdul optatiu 80

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat integrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls

Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X