banner1 banner1

CFGM Activitats Comercials (LOE)

Horari en què s’imparteix el cicle

Horari de matí

Títol que s’obté

Tècnic en Activitats comercials

Competències professionals

 • Realitzar projectes de viabilitat i posar en marxa petits negocis al detall, adquirint els recursos necessaris i complint les obligacions legals i administratives d’acord amb la normativa vigent.
 • Administrar i gestionar un petit establiment comercials, realitzant les activitats amb eficiència i rentabilitat, respectant la normativa vigent.
 • Realitzar la venta de productes i/o serveis mitjançant dels distints canals de comercialització.
 • Realitzar accions de comerç electrònic mantenint la pàgina web de l’empresa i els sistemes de comunicació socials mitjançant Internet per a complir els objectius del comerç electrònic de l’empresa definits en el pal de màrqueting digital.
 • Realitzar la gestió comercial i administrativa de l’establiment comercial emprant el hardware i software adequat per a automatitzar les tasques i treballs.
 • Executar les accions de màrqueting definides per a l’organització comercial en el pla de màrqueting identificant les necessitats dels productes i/o serveis dels clients, els factors per a establir els preus, els canals de distribució i les tècniques de comunicació establertes per la direcció comercial.
 • Executar els plans d’atenció al client, gestionant un sistemes d’informació per a mantindre el servei de qualitat que asseguri el nivell de satisfacció dels clients, consumidors o usuaris.
 • Gestionar en anglès les relacions amb els clients, usuaris o consumidors, realitzant el seguiment de les operacions per a assegurar el nivell del servei prestat.

Àmbit professional i de treball

 • Àrees de comercialització i d’emmagatzematge del sector de comerç i administració de la petita empresa
 • Pot exercir la seva activitat en petits establiments comercials, com a comerciant que estableix un negoci de tipus familiar i amb pocs treballadors
 • Pot treballar d’assalariat en les seccions comercials d’un establiment comercial mitjà o gran.

Sortides professionals

 • Venedor/a
 • Representant comercial
 • Promotor/a
 • Televenedor/a
 • Venta a distància
 • Teleoperador/a (Call-Center)
 • Informació/ Atenció al client
 • Caixer/a
 • Operador/a de contact-center
 • Administrador/a de continguts online
 • Comerciant de tenda
 • Gerent de petit comerç
 • Tècnic en gestió d’stocks i magatzem
 • Cap de magatzem
 • Responsable de recepció de mercaderies
 • Responsable d’expedició de mercaderies
 • Tècnic en logística de magatzems
 • Tècnic d’informació/atenció al client en empreses

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics

MÒDUL HORES IDIOMA
PRIMER CURS
Aplicacions informàtiques 140 Català
Processos de venda 160 Català
Formació i orientació laboral 90 Català
Màrqueting en l’activitat comercial 160 Castellà
Dinamització del punt de venda 160 Castellà
Gestió de compres 90 Castellà
Anglès 160 Anglès
SEGON CURS
Comerç electrònic 120 Català
Gestió d’un petit comerç 180 Català
Serveis d’atenció comercial 80 Català
Tècniques de magatzem 130 Castellà
Venda tècnica 130 Castellà
Formació en Centres de Treball 400

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat integrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.

RD de títol

Programacions dels mòduls

Programacions dels mòduls

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X