banner1

Admissió curs 2021-2022

Correu electrònic per al procés d’admissió 2021-2022: admissiofp@cifpfbmoll.eu

Tota la informació està recollida a la pràgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat, clicau al següent enllaç:

Resolució del procés d’admissió 2020-2022

Calendari del procés d’admissió a FP bàsica i presencial

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d’admissió d’FP Bàsica, Grau Mitjà i Superior presencial

  • Declaració responsable per l’admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, en cas de sol·licitar plaça per Altres Vies: en català i en castellà

Altres documents

Calendari del procés d’admissió FP DUAL

Documentació per a l’admissió a CFGS DUAL

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X