banner1

Admissió

Tota la informació està recollida a la pràgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat, clicau al següent enllaç: http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_curs_2020-2021/

A la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca es pot consultar el BOIB on està publicada la resolució (pendent de publicació) i el calendari de tot el procés.

Calendari del procés d’admissió a FP bàsica i presencial

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d’admissió d’FP Bàsica, Grau Mitjà i Superior presencial

(Pendent de publicació)

Altres documents

  • Proposta d’incorporació a FPB (Pendent de publicació)
  • Declaració per Menors (amb un tutor legal) (Pendent de publicació)
  • Autorització per a Representació (Pendent de publicació)

Calendari del procés d’admissió FP DUAL

Tota la informació es pot trobar al següent enllaç: http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_dual_curs_2020-2021/

Documentació per a l’admissió a CFGS DUAL

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X