banner1

Regressen les experiències ERASMUS Plus

Després de 2 anys de pandèmia que han impossibilitat la realització de mobilitats Erasmus, durant aquest curs escolar alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar  i d’Estètica i Bellesa, així com  alumnes dels  Graus Superior d’Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa, Anatomia Patològica i Citodiagnòstic i de Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma poden gaudir de beques ERASMUS Plus per a realitzar les FCT a Pistoia (Itàlia), Rotterdam (Holanda), Florència (Itàlia)  i Sofia (Bulgària).

Desitjam que tenguin una profitosa experiència.

21 de març de 2022
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X