banner1

L’IES Francesc de Borja Moll inicia el procés de reconversió en centre integrat de Formació Professional

La Mesa Sectorial d’Educació s’ha reunit avui matí per tractar diferents punts relacionats amb els estudis de formació professional. Un dels aspectes més destacats de l’ordre del dia ha estat la proposta de la Conselleria d’Educació i Universitat d’iniciar un procés consensuat amb els claustres de tres instituts de Mallorca perquè es converteixin cada un d’ells en dos centres, i per tant, amb dos equips directius diferenciats: d’una banda, un IES amb ESO i batxillerat i, de l’altra, un centre integrat de formació professional (CIFP). Un d’aquests centres és l’IES Francesc de Borja Moll de Palma.

Històricament aquest centre ve plantejant a la Conselleria la possibilitat de convertir-se en centre integrat de formació professional ja que la seva oferta de cicles formatius és molt elevada i d’aquesta manera es podrà donar millor resposta a l’especificitat d’aquests ensenyaments. Així, es pretén facilitar la dinàmica de funcionament i l’organització interna del centre i afavorir una major dedicació de l’equip directiu i del claustre a les especificitats de cada ensenyament i donar una millor resposta a la formació professional integrada. L’objectiu final és treballar per a l’èxit educatiu, amb una atenció més personalitzada a l’alumnat ja que les dimensions del nou centre serà més assequible, i visualitzar l’FP com a ensenyament estratègic per a la millora de la competitivitat i el progrés social a les Illes Balears.

Així, la proposta que ha plantejat la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat a la Mesa és la de que aquest centre passi a tenir dos claustres diferenciats, un per als estudis d’FP i l’altre per als de secundària i batxillerat . Això suposarà incrementar les persones que formin part dels equips directius i dotar de recursos suficients per al correcte funcionament dels dos centres nous.

15 d'agost de 2019
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X