banner1

Llista provisional procés admissió FP a distància Farmàcia i Parafarmàcia

L’única identificació dels sol·licitants són 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT. També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de:

  • DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)

El termini per a les reclamacions és del 22 al 24 de setembre.

Els sol·licitants que tinguin que presentar una reclamació contra les llistes provisionals, ho han de fer preferentment telemàticament, identificant-se amb usuari i contrasenya Cl@ve/gestib/caib.

Si heu fet la sol·licitud de forma anònima les reclamacions s’han d’adreçar a través del correu electrònic del centre admissiofp@cifpfbmoll.eu

El model d’instància per a les reclamacions està a la pàgina web del centre https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2021/05/INSTaNCIA-CIFP.pdf

22 de setembre de 2021
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X