banner1

Publicació de la resolució de les reclamacions FP a distància

Segons l’article 19 de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de juliol de 2020 per la qual s’ aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2020-2021:

  1. Les rectificacions i la resolució de les reclamacions s’han de fer públiques el dia 25 de setembre de 2020 a la pàgina web de cada centre educatiu. La publicació mitjançant aquest sistema té tots els efectes de notificació a les persones interessades.

Si alguna persona té problemes per a conéixer el seu codi a través de la pàgina web d’Escolarització o d’FP de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que enviï un escrit al correu oficial del centre, cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu per tal d’obtenir-lo.

25 de setembre de 2020
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X