banner1

Resultats provisionals proves lliures 2023

Ja s’han començat a publicar els resultats provisionals de les proves lliures d’aquest curs 2022-2023. La resta s’aniran publicant progressivament.

Podeu consultar-los organitzats per cicles aquí.

Recordau que el termini de reclamacions de les notes provisionals davant la comissió avaluadora és de tres dies hàbils posteriors a la publicació dels resultats provisionals. Un cop passats aquests tres dies, es realitzaran les revisions de les proves.

Teniu tota la informació de les reclamacions de les notes provisionals aquí (al final).

Reclamacions de les notes provisionals

  • El termini de reclamacions de les notes provisionals davant la comissió avaluadora és de tres dies hàbils posteriors a la publicació dels resultats provisionals.
  • Les reclamacions i/o revisions dels exàmens s’han d’enviar, preferentment, per correu electrònic a  cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu, o es poden presentar a secretaria en horari d’atenció al públic.
  • El model d’instància està a https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2022/03/INSTANCIA-CIFP.pdf
  • Les persones inscrites que no estiguin d’acord amb la resolució de la revisió dels resultats de la comissió avaluadora poden interposar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de la publicació dels resultats definitius.
  • El recurs d’alçada s’ha de presentar al registre d’entrada del Govern de les Illes Balears per qualsevol dels mitjans indicats en la normativa.
8 de maig de 2023
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X