banner1

Proves lliures 2022

Termini d’inscripció: del 3 a l’11 de març de 2022

No es podran matricular de més de 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.
Del cicle de grau superior d’Estètica integral i benestar, només es fan proves lliures dels mòduls de 2n curs.
Del cicle de grau mitjà d’Emergències i protecció civil, no es fan proves lliures de cap mòdul.

No es poden sol·licitar convalidacions ni exempcions de mòduls a les proves per a l’obtenció directa d’un títol (proves lliures).

Les sol·licituds, emplenades i signades, s’han d’enviar preferentment per correu electrònic a admissiofp@cifpfbmoll.eu juntament amb la següent documentació:
– còpia del DNI per les dues cares
– certificat per acreditar el requisit d’accés al cicle formatiu
– document d’ingrés 046 per acreditar el pagament de la taxa corresponent
– document per acreditar l’exempció total o parcial del pagament de la taxa

Si es vol presentar de forma presencial s’ha de demanar cita prèvia al 971 27 81 50

Consulta tota la informació de les Proves lliures 2022.

15 de febrer de 2022
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X