banner1 banner1

Admissió al Curs d’Especialització de Ciberseguretat

Sol·licitud d’admissió al Curs d’Especialització de Ciberseguretat del 6 al 20 de setembre. Més informació a la secció Alumnat>Admissió curs 2021-2022>Admissió al curs d’especialització de Ciberseguretat.

Heu d’enviar aquesta sol·licitud correctament emplenada i signada, juntament amb la documentació obligatòria acreditativa que s’ha d’adjuntar per al barem, al correu admissiofp@cifpfbmoll.eu, del 6 al 20 de setembre (ambdòs inclosos):

6 de setembre de 2021
Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X