banner1

Llista provisional procés d’admissió FP a distància 2020/21

COM OBTENIR EL CODI DE LA SOL·LICITUD?

HEU D’ANAR A LA PÀGINA WEB D’FP o D’ESCOLARITZACIÓ D’FP, APARTAT “CONSULTA RESULTAT DEL PROCÉS“.

EN AQUESTA PÀGINA PER A FER LA CONSULTA HEU DE POSAR EL DNI I LA DATA DE NAIXEMENT, AIXÍ VOS DIRÀ QUIN ÉS EL CODI DE LA VOSTRA SOL·LICITUD I SI TENIU RESERVA DE PLAÇA O NO.

Si alguna persona té problemes per a conéixer el seu codi a través de la pàgina web d’Escolarització o d’FP de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que enviï un escrit al correu oficial del centre, cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu per tal d’obtenir-lo.

Termini per presentar reclamacions: 22, 23 I 24 de setembre

  1. Es poden formular reclamacions i rectificacions sobre el que consta a les llistes provisionals esmentades durant els dies 22,23 i 24 de setembre de 2020.
  2. Les reclamacions s’han de realitzar preferentment de manera telemàtica a través del tràmit de reclamació que es troba a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp,caib.es). Han de fer servir aquest tràmit telemàtic les persones que han formalitzat la sol.licitud d’admissió mitjançant el sistema autenticat.
  3. Amb caràcter excepcional, es poden presentar les reclamacions presencialment al centre educatiu, en paper o pels mitjans telemàtics del centre, en els casos que s’hagi formalitzat l’admissió amb el sistema anònim.
  4. Durant aquest termini, només poden aportar la documentació que els requereixi expressament el centre educatiu. Aquesta documentació ha de tenir data d’emissió, com a tard, del darrer dia del termini d’admissió, és a dir, el 15 de setembre de 2020.

Les reclamacions també es poden enviar per correu electrònic a través del mail del centre cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu.

Teniu el model d’instància a la nostra pàgina web a: https://www.cifpfbmoll.eu/wp-content/uploads/2020/03/Insta%CC%80ncia-general.pdf

MOLT IMPORTANT: Només es pot aportar la documentació que requeresqui expressament el centre educatiu.

Si no s’ha presentat el Justificant de sol·licitud d’admissió al centre o per correu electrònic, el tràmit no s’ha fet i per tant no hi ha sol·licitud de l’interessat/da i no es pot presentar reclamació.

22 de setembre de 2020
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X