banner1

Publicació de la resolució de les reclamacions

Segons l’article 25 de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de juliol de 2020 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2020-2021,

Resolució i publicació de les reclamacions i rectificacions

Les rectificacions i la resolució de les reclamacions s’han de fer públiques el dia 18 de setembre de 2020 a la pàgina web de cada centre educatiu. La publicació mitjançant aquest sistema té tots els efectes de notificació a les persones interessades. Aquesta informació, que facilita l’aplicació informàtica GESTIB, és l’única vàlida per al procés d’admissió als cicles formatius.

Si alguna persona té problemes per a conéixer el seu codi a través de la pàgina web d’Escolarització o d’FP de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que enviï un escrit al correu oficial del centre, cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu per tal d’obtenir-lo.

18 de setembre de 2020
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X