banner1

Publicades les modalitats de les proves lliures i informació sobre desistiment

D’acord amb la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020 per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització, el 21 de maig de 2020 es publica a la pàgina web del CIFP Francesc de Borja Moll si les proves lliures de cadascú dels mòduls es realitzaran de manera presencial, en línia o a distància, i les instruccions de desistiment.

Ho podeu consultar a Alumnat –> Proves lliures.

29 de maig de 2020
Copyright © 2024 CIFP Francesc de Borja Moll
X