banner1

Programes europeus

InformacióMés informació:

ERASMUS + Inscripció a la selecció de beques

Aquí podeu descarregar el document per inscribir-se per sol.licitar una beca Erasmus+: Heu d’entregar el document a la secretaria del centre. L’expedient acadèmic NO l’heu d’entregar perquè està a la nostra base de dades. Si teniu qualque certificat d’idioma estranger, l’heu d’entregar juntament amb la sol.licitud. En cas de risc d’exclusió social, s’afavorirà a l’alumne en aquesta situació i s’haurà de lliurar, juntament amb la sol.licitud, un informe dels serveis socials.

ERASMUS+: Prova de coneixements de llengua anglesa

Degut a que a la Unió Europea es xerren diferents llengües i, normalment, els participants no les conèixen, es comunicaran en llengua anglesa, per la qual cosa realitzam una prova en aquesta llengua. Els coneixements de la llengua estrangera no és excloent però seria desitjable que al manco els participants tenguin un nivell mínim A2 del MCER Després de realitzar la sol.licitud es fixarà un dia per fer la prova de llengua anglesa. El alumnes que tenguin qualque certificat oficial de coneixements de la llengua no hauran de fer aquesta prova.

ERASMUS+: Renúncia al procés de selecció

Els participants que hagin estat seleccionats, i no vulguin participar a una mobilitat Erasmus+, hauran de realitzar una renúncia formal entregant a secretaria aquest document el més aviat possible per a que la seva plaça pugui ser adjudicada als participants de la llista d’espera.

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X