banner1

Consell social

(PENDENT DE CONSTITUIR)

  • Dos representants del professorat
  • Un representant del PAS
  • Un representant de l’alumnat
  • Dos representants de l’administració educativa (un d’ells és el director)
  • Dos representants de l’administració labloral
  • Dos representants de les organitzacions sindicals
  • Dos representants de les organitzacions empresarials
  • La secretaria del centre, amb veu i sense vot
Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X