banner1

Admissió

Tota la informació està recollida a la pràgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat, clicau al següent enllaç: http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_curs_2019-2020/

A la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat ja s’ha publicat tota la informació sobre el procés d’admissió als estudis de Formació Professional en la modalitat presencial per al curs 2019-20

IMPORTANT:

S’ha publicat la següent modificació que afecta al cicle d’Emergències i protecció civil (ES MOLT IMPORTANT):

Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i Protecció Civil (SEA21) han d’adjuntar a la sol·licitud una còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, i un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria que els pugui impedir l’exercici professional de l’activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu. rectificació doc. SEA21

Al següent enllaç es pot accedir a tota la informació: Informació Procés d’admissió Curs 2019-2020

Al següent enllaç es pot consultar el BOIB on està publicada la resolució i el calendari de tot el procés: RESOLUCIÓ ADMISSIÓ FP CURS 2019-2020

Calendari del procés d’admissió a FP bàsica i presencial

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d’admissió d’FP Bàsica, Grau Mitjà i Superior presencial

Altres documents

Calendari del procés d’admissió FP DUAL

Tota la informació es pot trobar al següent enllaç: http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_dual_curs_2019-2020/

Resolució per a l’admissió als estudis de DUAL per al curs 2019-20

Documentació per a l’admissió a CFGS DUAL

Copyright © 2019 CIFP Francesc de Borja Moll
X